ذهن و جسم

مهسا رضايی

روبیک، بازی فکری، کاردستی خلاق
کودک
۳.۹۹دلار (30دقیقه)

مژگان اکبری

آسانا، یوگای بدنی (کلاس گروهی)
جوان، بزرگسال
۴.۷۹دلار (60دقیقه)

پوریا بنی اردلان

یوگا، تای‌چی
نوجوان، جوان، بزرگسال
۷.۹۹دلار (60دقیقه)

مهتاب داورپناه

آشتانگا یوگا
بزرگسال
۷.۹۹دلار (75دقیقه)

یاسمن پهلوانی

دوره‌های خودشناسی، رابطه عاطفی (ازدواج) ، روش‌های
جوان، بزرگسال
۹.۸۹دلار (60دقیقه)

مهسا نوتاش

آموزش روانشناسی و رفتار درمانی
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۹.۸۹دلار (60دقیقه)

فرشته جراحی

خودشناسی،روانشناسی تحلیلی وعمقی، تحلیل رفتارمتقابل
نوجوان، جوان، بزرگسال
۹.۸۹دلار (90دقیقه)

محمد نوراللهی

روانشناسی خودشناسی
جوان، بزرگسال
۹.۸۹دلار (60دقیقه)

لیلا ثابت مزروقی

رابطه عاطفی و زوجین
جوان، بزرگسال
۹.۸۹دلار (60دقیقه)

ایما مجد

بازی درمانی برای کودکان
کودک
۱۱.۸۹دلار (60دقیقه)

مژگان اکبری

آسانا، یوگای بدنی (کلاس خصوصی)
جوان، بزرگسال
۱۹.۷۹دلار (60دقیقه)

نعنا مشایخی

چاکرا درمانی، کوچینگ با رویکرد تحول کوانتومی
جوان، بزرگسال
۱۹.۷۹دلار (90دقیقه)

شیدا اسماعیلی

لایف کوچینگ، آرت کوچینگ
نوجوان، جوان، بزرگسال
۲۳.۷۹دلار (60دقیقه)