ذهن و جسم

مهسا رضايی

روبیک، بازی فکری، کاردستی خلاق
کودک
۳.۵۹دلار (30دقیقه)

مژگان اکبری

آسانا، یوگای بدنی (کلاس گروهی)
جوان، بزرگسال
۵.۲۹دلار (60دقیقه)

پوریا بنی اردلان

یوگا، تای‌چی
نوجوان، جوان، بزرگسال
۸.۷۹دلار (60دقیقه)

مهتاب داورپناه

آشتانگا یوگا
بزرگسال
۸.۷۹دلار (75دقیقه)

یاسمن پهلوانی

دوره‌های خودشناسی، رابطه عاطفی (ازدواج) ، روش‌های
جوان، بزرگسال
۱۰.۹۹دلار (60دقیقه)

مهسا نوتاش

آموزش روانشناسی و رفتار درمانی
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۱۰.۹۹دلار (60دقیقه)

ایما مجد

بازی درمانی برای کودکان
کودک
۱۰.۹۹دلار (60دقیقه)

فرشته جراحی

خودشناسی،روانشناسی تحلیلی وعمقی، تحلیل رفتارمتقابل
نوجوان، جوان، بزرگسال
۱۰.۹۹دلار (90دقیقه)

محمد نوراللهی

روانشناسی خودشناسی
جوان، بزرگسال
۱۰.۹۹دلار (60دقیقه)

لیلا ثابت مزروقی

رابطه عاطفی و زوجین
جوان، بزرگسال
۱۰.۹۹دلار (60دقیقه)

شیدا اسماعیلی

لایف کوچینگ، آرت کوچینگ
نوجوان، جوان، بزرگسال
۱۵.۳۹دلار (60دقیقه)

مژگان اکبری

آسانا، یوگای بدنی (کلاس خصوصی)
جوان، بزرگسال
۲۱.۹۹دلار (60دقیقه)

نعنا مشایخی

چاکرا درمانی، کوچینگ با رویکرد تحول کوانتومی
جوان، بزرگسال
۲۱.۹۹دلار (90دقیقه)