زبان

زهرا شمس

زبان انگلیسی
کودک، نوجوان، جوان
۳.۹۹دلار (60دقیقه)

سیده زهرا حسينى

آموزش زبان فارسی
کودک
۵.۱۹دلار (45دقیقه)

نیوشا شمس

آموزش زبان آلمانی
کودک، نوجوان
۵.۹۹دلار (60دقیقه)

حانیه آخوندی

زبان انگلیسی
نوجوان، جوان، بزرگسال
۵.۹۹دلار (90دقیقه)

موسی نادری

انگلیسی، کردی، فارسی و اورامی
جوان، بزرگسال
۷.۱۹دلار (45دقیقه)

سمانه زنجیرانی

فارسی
کودک، نوجوان
۷.۹۹دلار (60دقیقه)

هدی توسلی

زبان فارسی
کودک، نوجوان
۷.۹۹دلار (60دقیقه)

فریدون نوری

مکالمه انگلیسی، آیلتس
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۷.۹۹دلار (60دقیقه)

افروز تابعی

زبان فارسی
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۷.۹۹دلار (60دقیقه)

بهار فرزی

متون ادبی، شاهنامه، حافظ
نوجوان، جوان، بزرگسال
۸.۳۹دلار (60دقیقه)

مهناز فراهانی واشقانی

زبان انگلیسی
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۸.۷۹دلار (60دقیقه)

شادی آقایی

آیلتس، آی‌بی‌تی، پی‌تی‌ای
نوجوان، جوان، بزرگسال
۹.۸۹دلار (60دقیقه)

صفورا خوشدل

مهارت‌های زبان‌های انگلیسی
نوجوان، جوان، بزرگسال
۹.۸۹دلار (45دقیقه)

سعیده شریفی

انگلیسی
جوان، بزرگسال
۹.۸۹دلار (60دقیقه)

مطهره حسینی

انگلیسی
جوان، بزرگسال
۹.۸۹دلار (60دقیقه)

باران سیدی

ادبیات فارسی، کارگاه داستان نویسی، فیلمنامه
جوان، بزرگسال
۹.۸۹دلار (45دقیقه)

نادر نوبر

زبان انگلیسی عمومی و آیلتس
بزرگسال
۹.۸۹دلار (90دقیقه)

ننا جلالی

مكالمه زبان انگليسی
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۹.۸۹دلار (60دقیقه)

هستی عادل

فارسی، ترکی استانبولی و انگلیسی
جوان، بزرگسال
۱۰.۲۹دلار (45دقیقه)

لیلا منتظری

فارسی
جوان، بزرگسال
۱۰.۲۹دلار (60دقیقه)

لیلا منتظری

زبان فرانسه
جوان، بزرگسال
۱۰.۲۹دلار (60دقیقه)

مهدی دهکان

آموزش زبان انگلیسی (آیلتز، تافل)
نوجوان، جوان، بزرگسال
۱۱.۸۹دلار (60دقیقه)

آزاده نصیرپور

زبان‌انگلیسی عمومی و آیلتس
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۱۱.۸۹دلار (60دقیقه)

ایما مجد

زبان انگلیسی برای کودک و بزرگسال
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۱۱.۸۹دلار (60دقیقه)

سیده زهرا حسينى

معلمی زبان فارسی مقدماتی
جوان، بزرگسال
۱۹.۷۹دلار (60دقیقه)

سیده زهرا حسينى

معلمی زبان فارسی پیشرفته
جوان، بزرگسال
۲۷.۷۹دلار (60دقیقه)