زهرا خواجه‌پور

شاهنامه خوانی

نوجوان، جوان، بزرگسال

سطح زبان انگلیسی: متوسط

سایر زبان​ها: فارسی

سوابق معلم:

شاهنامه‌خوانی (روان خوانی شاهنامه، آشنایی با داستان‌ها و شخصیت‌های شاهنامه، آشنایی با اساطیر ایرانی، شرح و توضیح ابیات).

سوابق و تجربیات:

دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی در مقطع کارشناسی ارشد.

سابقه تدریس:

تدریس ادبیات المپیاد.

تدریس ادبیات در مدارس مختلف.

یک دوره شاهنامه‌خوانی.


زمان هر جلسه ۶۰ دقیقه
هزینه هر جلسه دلار ۶.۵۹

بعد از پرداخت هزینه کلاس، زمان برگزاری کلاس را با معلم‌تان هماهنگ کنین.

۱ جلسه

دلار

۶.۵۹

تخفیف ۰.۰۰ دلار

۱۰ جلسه

دلار

۶۲.۹۹

تخفیف -۲.۹۱ دلار

۲۰ جلسه

دلار

۱۱۹.۹۹

تخفیف -۱۱.۸۱ دلار