موسیقی

سنتی و فولکلور

ایوب مرادگورانی

دیوان، سازهای کوبه‌ای
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۴.۱۹دلار (30دقیقه)

هادی گراوندی

آواز ایرانی و صداسازی
جوان، بزرگسال
۴.۱۹دلار (30دقیقه)

هیرش مرادگورانی

دف، عود، تنبک
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۴.۱۹دلار (30دقیقه)

آسیه احمدی

تنبور، دف
نوجوان، جوان، بزرگسال
۵.۴۹دلار (30دقیقه)

نیما پرتونیا

کمانچه و ویولن ایرانی
نوجوان، جوان، بزرگسال
۶.۲۹دلار (30دقیقه)

معتمد سامانی

عود، سه تار، تار، تمبک
نوجوان، جوان، بزرگسال
۶.۲۹دلار (30دقیقه)

محسن میرزایی

سنتور، تئوری موسیقی ایرانی
نوجوان، جوان، بزرگسال
۶.۲۹دلار (30دقیقه)

بهار فرزی

تنبک، عود، وزن‌خوانی
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۶.۴۹دلار (30دقیقه)

اهدا مصلحی

قانون
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۶.۹۹دلار (30دقیقه)

کیانوش پورحسین

سنتور
نوجوان، جوان، بزرگسال
۷.۵۹دلار (40دقیقه)

سارا احمدی

دف
نوجوان، جوان، بزرگسال
۸.۳۹دلار (30دقیقه)

علیرضا عقیقی

تار
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۸.۳۹دلار (30دقیقه)

ابراهیم یساولزاده

قانون
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۸.۳۹دلار (30دقیقه)

حبیب احمدی فرد

سنتور
نوجوان، جوان، بزرگسال
۸.۳۹دلار (40دقیقه)

حامد پیرا

بالابان، ضرب کوردی
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۸.۳۹دلار (40دقیقه)

اشکان بابایی

عود، سه تار و تئوری موسیقی ایرانی
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۸.۳۹دلار (45دقیقه)

جابر اطاعتی

كمانچه ايرانى و آذربايجانى
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۱۰.۴۹دلار (40دقیقه)

سروش کوشان

دف، تمبک و کاخن
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۱۰.۴۹دلار (30دقیقه)

رضا پدیدار

نی
نوجوان، جوان، بزرگسال
۱۰.۴۹دلار (40دقیقه)

امیر پرویز احمدی

دف، تنبک
نوجوان، جوان، بزرگسال
۱۴.۵۹دلار (40دقیقه)

محمدرضا سلیمیان

تمبک، کونگا، کاخن، داربوکا
نوجوان، جوان، بزرگسال
۱۴.۵۹دلار (30دقیقه)

صادق مهدوی

تنبور، دوتار، ردیف تار و سه تار، آواز
نوجوان، جوان، بزرگسال
۲۰.۸۹دلار (30دقیقه)

محمدرضا پورمقدم

آواز، سلفژ
جوان، بزرگسال
۲۰.۸۹دلار (60دقیقه)