عاطفه سپهری‌حسینی

انیمیت در نرم افزار موهو

نوجوان، جوان، بزرگسال

سطح زبان انگلیسی: متوسط

سایر زبان​ها: فارسی

سوابق معلم:

پیش نیاز درس آشنایی با نرم افزار موهو.

حدود ۱۲ سال فعالیت در حوزه انیمیشن.

همکاری در پروژه‌های رزق و روزی حلال، قصه‌های گلنار، قصه‌های بهمن، میم مثل مهارت، طناب، تیزر توس چینی، تیزر ایساتیس، تیزر نیولایف و در حال حاضر سوپروایزر تیم انیمیت پروژه آنی و مانی.

برپایی نمایشگاه انفرادی (هنرهای تجسمی) باعنوان کلپاسه. شرکت در نمایشگاه گروهی تصویرگری شهرفرنگ.


زمان هر جلسه ۶۰ دقیقه
هزینه هر جلسه دلار ۱۰.۹۹

بعد از پرداخت هزینه کلاس، زمان برگزاری کلاس را با معلم‌تان هماهنگ کنین.

۱ جلسه

دلار

۱۰.۹۹

تخفیف ۰.۰۰ دلار

۱۰ جلسه

دلار

۱۰۴.۹۹

تخفیف -۴.۹۱ دلار

۲۰ جلسه

دلار

۱۹۸.۹۹

تخفیف -۲۰.۸۱ دلار