مریم افتخاری

Architectural ISO shapes

جوان، بزرگسال

سطح زبان انگلیسی: کم

سایر زبان​ها: فارسی

سوابق معلم:

سابقه تدریس و انجام کارهای پژوهشی من از سال 1393 شروع می‌شود و در دانشگاه آزاد اسلامی (آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما به عنوان مدیر گروه معماری) و آموزشگاه‌هایی چون موسسه آموزش عالی آزاد گفتگو، شرکت گذار اندیشه معمار و... به عنوان مدرس و برگزارکننده کارگاه‌های آموزشی گروهی و خصوص حضور داشته‌ام.

فعالیت‌های عملی و اجرایی من از سال 1384 آغاز شده و تا کنون با شرکت‌هایی مانند شرکت رنگین پروفایل کویر، شرکت ایکا ایرانیان، شرکت گذار اندیشه معمار، شرکت عمران پی‌سازه و... همکاری نموده‌ام.

مدارک تحصیلی:

کارشناسـی ارشـد رشـته مهندسـی معمـاری گرایـش معمـاری - معمـاری دانشـگاه تهـران پردیـس بیـن‌المللـی.

کیـش فـارغ التحصیـل سـال 1390.

کارشناسی رشته مهندسی معماری گرایش معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی قزوین فارغ التحصیل سال ۱۳۸۷.

گواهینامه‌ها:

دارنده پروانه نظارت و اجرا (پایه سه) سازمان نظام مهندسی استان تهران.

عضويت در كانون فارغ التحصيالن دانشگاه آزاد اسلامی.

عضويت در سازمان نظام مهندسی استان تهران.

سمت مالک حقيقی گواهينامه ثبت اختراع طرح صنعتی مقاطع پروفيلی (همراهی طراح در قسمت مدل سازی پروفيل).

گذراندن دوره اسكيس آتليه علم معمار مهندس احسان طايفه.

گذراندن دوره راندو آتليه علم معمار مهندس طايفه.

دارنده گواهينامه دومين كنفرانس بين‌المللی معماری و سازه (قطب علمی وفناوری معماری دانشگاه تهران).

عضو کارگروه تحصصی علمی و فرهنگی آموزشکده سما جنت آباد.


زمان هر جلسه ۶۰ دقیقه
هزینه هر جلسه دلار ۱۳.۱۹

بعد از پرداخت هزینه کلاس، زمان برگزاری کلاس را با معلم‌تان هماهنگ کنین.

۱ جلسه

دلار

۱۳.۱۹

تخفیف ۰.۰۰ دلار

۱۰ جلسه

دلار

۱۲۵.۹۹

تخفیف -۵.۹۱ دلار

۲۰ جلسه

دلار

۲۳۸.۹۹

تخفیف -۲۴.۸۱ دلار