ملیحه عباسی

آمار و احتمالات

جوان، بزرگسال

سطح زبان انگلیسی: خوب

سایر زبان​ها: فارسی

سوابق معلم:

من تجربه 8 ساله تدریس در زمینه آمار پایه، آمار استنباطی، برآورد فاصله، فاصله اطمینان، توابع و توزیع‌های احتمال و قضیه بیز دارم.

تحصیلات و مدارک:

دانشجوی دکتری آمار

رتبه ۷ در آزمون دکتری وزارت علوم


زمان هر جلسه ۶۰ دقیقه
هزینه هر جلسه دلار ۱۰.۹۹

بعد از پرداخت هزینه کلاس، زمان برگزاری کلاس را با معلم‌تان هماهنگ کنین.

۱ جلسه

دلار

۱۰.۹۹

تخفیف ۰.۰۰ دلار

۱۰ جلسه

دلار

۱۰۴.۹۹

تخفیف -۴.۹۱ دلار

۲۰ جلسه

دلار

۱۹۸.۹۹

تخفیف -۲۰.۸۱ دلار