پوریا بنی اردلان

یوگا، تای‌چی

نوجوان، جوان، بزرگسال

سطح زبان انگلیسی: خوب

سایر زبان​ها: فارسی

سوابق معلم:

بیش از 10 سال سابقه تدریس یوگا پاتانجلی و تای‌چی سبک یانگ.

تحصیلات و مدارک:

ارشد مهندسی شیمی، یوگا ( تمرینات تخصصی تانترا در ریش کش هند )


زمان هر جلسه ۶۰ دقیقه
هزینه هر جلسه دلار ۸.۷۹

بعد از پرداخت هزینه کلاس، زمان برگزاری کلاس را با معلم‌تان هماهنگ کنین.

۱ جلسه

دلار

۸.۷۹

تخفیف ۰.۰۰ دلار

۱۰ جلسه

دلار

۸۳.۹۹

تخفیف -۳.۹۱ دلار

۲۰ جلسه

دلار

۱۵۹.۹۹

تخفیف -۱۵.۸۱ دلار