کودک

مهسا رضايی

روبیک، بازی فکری، کاردستی خلاق
کودک
۴.۱۹دلار (30دقیقه)

زهرا شمس

زبان انگلیسی
کودک، نوجوان، جوان
۴.۱۹دلار (60دقیقه)

سیده زهرا حسينى

آموزش زبان فارسی
کودک
۵.۴۹دلار (45دقیقه)

نگین قائمی

موسیقی کودک، ویولن تخصصی کودک
کودک، نوجوان
۸.۳۹دلار (30دقیقه)

سمانه زنجیرانی

فارسی
کودک، نوجوان
۸.۳۹دلار (60دقیقه)

هدی توسلی

زبان فارسی
کودک، نوجوان
۸.۳۹دلار (60دقیقه)

ایما مجد

بازی درمانی برای کودکان
کودک
۱۲.۵۹دلار (60دقیقه)

ایما مجد

کاردستی و نقاشی برای کودکان
کودک
۱۲.۵۹دلار (60دقیقه)

پارسا ستوده

موسیقی معاصر و هنر شنیدن برای کودکان
کودک، نوجوان
۱۸.۷۹دلار (45دقیقه)

افسانه عقیلی

نقاشی، تصویرسازی
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۲۰.۸۹دلار (60دقیقه)